Wrocław
ul. Rydygiera 30

Tel. 601 440 440
knakiewicz@knakiewicz.com 

michal@knakiewicz.com

dr Monika Knakiewicz

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2003 roku. Zaraz po ukończeniu studiów zatrudniona w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, w której uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii. Od 2005 roku asystentka na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie chirurgii ogólnej, plastycznej i rekonstrukcyjnej pogłębiała w licznych ośrodkach zagranicznych (Włochy, Hiszpania, Niemcy,). W latach 2002/2003 pracowała jako stypendysta na Oddziale Chirurgii Szczękowej, Plastycznej i Rekonstrukcujnej w Niemczech. Doświadczenie i umiejętności z zakresu chirurgii plastycznej zdobywa od ponad 10 lat. Początkowo, jeszcze w trakcie trwania studiów praktykowała w tutejszej Klinice pod czujnym i doświadczonym okiem doktora Henryka Knakiewicza Od wielu lat zajmuje się w Prywatnej Przychodni H.Knakiewicz działem medycyny estetycznej.

 

Od wielu lat konsekwentnie inwestuje w najnowszą wiedzę i sprzęt medyczny. Kilka razy w roku uczestniczy w konferencjach, kongresach i kursach w kraju i zagranicą pogłębiając doświadczenia zarówno w dziedzinie medycyny estetycznej, jak i chirurgii, co umożliwia stosowanie najnowszych, sprawdzonych i skutecznych metod leczenia na co dzień we własnej praktyce.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

 

Jest autorem licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Tel. 603 959 448 

 

e-mail: monikaknakiewicz@yahoo.com